Worden wie je bent

Worden wie je bent

Een belangrijk uitgangspunt van het vrije school onderwijs is de gedachte dat ieder kind zich in vrijheid moet kunnen ontwikkelen tot wie hij is. Op de vrije school staat de persoonlijke ontwikkelingsweg van het kind dan ook centraal. Niet alleen het intellect wordt aangesproken maar ook de sociale en kunstzinnige kant van het kind. Deze visie is terug te voeren op het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner.

Het woord 'vrij' geeft aan dat de school haar visie in vrijheid kan realiseren. Het heeft dus niets te maken met het vrijlaten van kinderen.

Nieuwe schoolgids online

De schoolgids voor 2016-2017 kunt u hier downloaden. Hierin vindt u ook het rooster van vakantiedagen, studiedagen en lestijden.

Wilt u kennismaken?

U bent van harte welkom om kennis te komen maken met de school, leerkrachten en het onderwijs. U kunt daarvoor een afspraak maken voor de kleuterklassen met mw. Mieke Visser - Van Noort, en de klassen 1 t/m 6 met dhr. Willem de Koning zij zullen u met veel plezier persoonlijk ontvangen en hebben antwoord op al uw vragen. U kunt ook een kennismakingsgesprek aanvragen via het contactformulier.

Aanmelden leerlingen

Zodra uw kind 4 is kan het naar de kleuterklas.  > kleuter aanmelden

Is uw kind jonger, dan is er een antroposofische peuterspeelzaal in het gebouw van Mareland : de Gouden Poort bereikbaar via SPL tel; 088-3043074

Aanmelden voor klassen 1 tot en met 6

Voor aanname van kinderen voor de lagere schoolklassen is er de volgende procedure: Het kind wordt aangemeld bij de intern begeleider van onze school. Deze organiseert een gesprek tussen de ouders, de leerkracht en eventueel de schoolleider. Het kind komt een of meer dagen in de klas, de Remedial Teacher neemt een taal- en rekentoets af om het niveau te bepalen. Er wordt een onderwijskundig rapport bij de vorige school opgevraagd. De klassenleerkracht bespreekt de aanmelding in de pedagogische vergadering alvorens tot aanname besloten wordt.

> leerling aanmelden

Stel uw vraag

Voor al uw vragen over de Vrije School bent u welkom bij Mieke Visser - van Noort. Bel haar op 071 521 90 15 en vraag naar het informatiepakket.

> vraag stellen

 

Deze school biedt vrijeschoolonderwijs. Meer informatie?